YRKESFAG

Fagene står i alfabetisk rekkefølge

 

Alle fag

NDLA

 

Byggfag

Bygg - og anleggsteknikker - Gyldendal

Bygg og anleggsteknikk ressursbank - Gyldendal

Byggteknikk vg 2 ressursbank - Gyldendal

Klima, energi og miljø vg 2 ressursbank - Gyldendal

Overflateteknikk ressursbank - Gyldendal 

Stillas - ressursbank - Gyldendal 

 

 

Engelsk

Tracks - Cappelen Damm

Exploring English - Cappelen Damm

Vocabulary skills

At work BA - Engelsk for byggfag - Aschehoug

At work DH - Engelsk for design og håndverksfag - Aschehoug

At work EL - Engelsk for elektrofag - Aschehoug

At work HS - Engelsk for helsefag - Aschehoug

At work MK - Engelsk for medier og kommunikasjon - Aschehoug

At work NA - Engelsk for naturbruk - Aschehoug

At work RM - Engelsk for restaurant- og matfag - Aschehoug

At work SS - Engelsk for service og samferdsel - Aschehoug

At work TP - Engelsk for TIP - Aschehoug

 

Design

Format - Gyldendal

Norsk Designråd

Designregion Bergen

Arkitektur i bybildet

Arkitekturhistorie - Wiki

Byplanlegging - en by blir til

 

Elektrofag

Elektrofag - Gyldendal

Elforlaget sine nettressurser

 

 IT

Kode - Cappelen Damm

 

Helse- og oppvekstfag

HS-nett

HS Pluss ressursbank - Gyldendal

Oppvekst ressursbank - Gyldendal

God helse ressursbank - Gyldendal

HO ressursbank - Gyldendal

Øverom for helse og oppvekstfag - Gyldendal

Vekst - Cappelen Damm

IPraksis Vg 1 - Aschehoug

IPraksis Vg 2 og 3 - Aschehoug

NHI - Norsk helseinformatikk

Felleskatalogen

Inner Body

Visible Body - ArgosyMedical

Kostholdsråd - Helsedirektoratet

Helsebiblioteket

Liv og helse - Cappelen Damm

Anatomisk atlas - Helsebiblioteket.no

Kroppsøving

Spinn - Aschehoug 

Matematikk

Sigma - Gyldendal

Matematikk for yrkesfag - Gyldendal

Sinus - Cappelen Damm

Multimatte - Cappelen Damm

Lydeksempler matematikk (min.språk) - Aschehoug

Påbygning matematikk - Aschehoug

Matematikk for YF - Aschehoug

Tall i Arbeid - Aschehoug

Tall i arbeid - påbygning - Aschehoug

Naturfag

Naturfag for yrkesfag - Aschehoug

Kosmos for yrkesfag - Cappelen Damm

Kontakt for yrkesfag - Cappelen Damm

Phet-simuleringer - NDLA / Uni Colorado

Viten.no

Senit YF - Gyldendal

Naturfag.no

Anatomisk atlas - Helsebiblioteket.no

Naturfag påbygning - Aschehoug

Campus Inkrement Fysikk 1 - omvendt undervisning - Cappelen Damm

Campus Inkrement Fysikk 2 - omvendt undervisning - Cappelen Damm

Earth - interaktivt værkart i sanntid

 

Norsk

Klar melding - Cappelen Damm

Aktiv norsk - Cappelen Damm

Norsk for yrkesfag - Vg 1 - Aschehoug

Norsk for yrkesfag - Vg 2 - Aschehoug

Norsk for påbygning - Aschehoug

Dialog ressursbank - Gyldendal

  

Restaurant- og matfag

RM - Gyldendal (ressursen er nede)

 

Samfunnsfag

Delta - Cappelen Damm

Fokus - Aschehoug

National Geographic Education

National Geographic - kartsider for utdanning 

Maps of War - 5000 år med Midt-Østen-historie

FN sine norske sider

Globalis -  interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet

Stortinget og Regjeringen

Statistisk sentralbyrå

Amnesty International Norge

Human Rights Watch Multimedia

NORAD Landsider

NUPI Skole

 

Service og samferdsel

Service og samferdsel - Gyldendal (ressursen er nede)

 

TIP-fag

TIP - Gyldendal

Argo (lisensiert) - Augo Electude

Phet-simuleringer - NDLA / Uni Colorado