RESSURSPAKKER

Alle ressurspakker legger seg i ressursbiblioteket (Ressursleser i ActivInspire).

Når du skal laste ned en ressurspakke må du være innlogget på Aktiv Undervisning først. Trykk så på lenken til ressurspakken, så velger du Last ned.

Du velger Åpne og så Mine eller Delte ressurser.

For å finne ressursleseren i ActivInspire: Velg Vis og Lesere. Øverst i leserne finner du små ikoner. Ressursleseren er nummer 2 fra venstre, til høyre for sideleseren.

 

Generelt

Norsk ressurspakke fra Promethean (emner) (Ligger på DropBox)

Maler tankekart - 8 maler

Magiske hjelpere - 36 verktøy til å se gjennom øverste lag

Magiske hjelpere NY - 24 verktøy til å kunne se gjennom øverste lag

Grafisk organisering - 28 arktavlesider

Bakgrunner for organisering - 111 arktavlesider

Tid-tellere - 11 elementer

Fokusverktøy for statistikk og kart - 4 elementer

Magiske bokser og sortering - 7 arktavlesider / maler

Bit for bit, bilde for bilde - 3 ressurser og 1 eksempel - se video

Maler tidslinjer - Dra en kopi - 10 maler - se video

Sjakk - brett, brikker og hjelpefiler i ulike størrelser

 

Engelsk

Engelske fonemer - ressurspakke med lydgrupper, CVC-ord, endelser og vokal- og konsonantsammenstillinger.

 

KRLE

Tidslinjer Kristendommen - 12 tidslinjer

Påske - 25 illustrasjoner

 

Kunst og Håndverk

Vincent van Gogh - 33 bilder

Edvard Munch - 35 bilder

Kubismen - 14 bilder (Georges Braque 7 og Pablo Picasso 7)

Impresjonismen - 9 bilder (Monet 5, Manet 1, Sevres 1)

Europeisk arkitektur - 41 illustrasjoner (ulike tidsepoker)

Arabisk arkitektur - 6 illustrasjoner

Egyptisk arkitektur - 7 illustrasjoner

Fargelære - 16 elementer

Redskaper - 124 illustrasjoner

 

Matematikk

Norske penger 2017 - 9 bilder og to ressurssider

Større Mindre - 13 arktavlesider

Tallinjer - 9 tallinjer

Tallinjer 2 - 8 tallinjer

Tallressurser - 40 ulike ressurser

Koordinatsystem - 8 arktavlesider

Koordinatsystem 2 - 2 koordinatsystem, 4 figurer og 4 koordinater

Matematiske tegn - 27 tegn

Matematiske tegn 2 - 51 tegn

Mangekanter - 18 illustrasjoner

Plassverdi - 7 illustrasjoner og interaktive sider

Greske tegn - 37 tegn

Symmetri - 14 bilder og illustrasjoner

Vinkler - 68 illustrasjoner

Sannsynlighet - 35 ressurser og arktavlesider

Matematiske formler og geometriske formler med illustrasjoner - 42 ressurser

Addisjonskort - Flash - 210 kort

Avrunding - 23 sider

Areal - 51 sider og illustrasjoner

Grunnressurser basisregning - 17 maler

 

Musikk

Noter, notelinjer og skalaer - 98 illustrasjoner

Musikkepoker med lytteeksempler 2018 - 9 sider

Toner og akkorder - 55 ressurser

 

Naturfag

Aggregattilstander - 6 illustrasjoner

Geologi - 26 bilder

Insekter - 15 bilder

Norske trær (og blad på løvtrær) - 77 bilder

Kroppen - 47 illustrasjoner og oppgaver

Solsystemet bokmål - 8 sider

Solsystemet nynorsk - 8 sider

Elektrisitet - 15 sider og illustrasjoner og undermappe med 28 symboler

Celler og celledeling - 12 sider med illustrasjoner

Grunnstoff - 56 illustrasjoner

Frøspredning og pollinering - 19 ressurser

Organisk kjemi - 99 ressurser

 

Norsk

Sj-lyden - 55 illustrasjoner, ord og tabeller

J-lyden - 59 illustrasjoner, ord og tabeller

Begrepstrening - 10 arktavlesider med begreper og emner

Dialektmerker - 6 kart

Bokstavhus - 6 sider

Eventyr - 46 sider og illustrasjoner

Ordklasser: adjektiv og adverb bokmål - 83 elementer

Ordklasser: adjektiv og adverb nynorsk - 83 elementer

Ordklasser: substantiv bokmål - 81 elementer

Ordklasser: substantiv nynorsk - 82 elementer

Ordklasser: Verb - 38 elementer på bokmål og 38 elementer på nynorsk

 

Samfunnsfag

Norske fylker - 40 kart

Fakta om fylker - 19 arbeidsark for tavle

Norske statsministre fra 1873 - 37 bilder og illustrasjoner

1814 - 29 bilder og illustrasjoner

Afrika kart - 94 kart

Sør-Amerika kart - 27 kart

Sør-Amerika tema - 35 ressurser

Kulturelle symbol - 32 bilder

Verdensdeler kart - 14 kart

Kolonialisering - 8 sider med kart

Storformer bokmål - 6 sider med kart

Storformer nynorsk - 6 sider med kart

Internasjonale organiasasjoner - 59 logoer og kart

Demokrati, valg og ytringsfrihet - 31 bilder og illustrasjoner

Den kalde krigen - kart - 20 kart

Den kalde krigen - bilder - 93 bilder

Kart 2. verdenskrig - 21 filer / 14 kart

Land i Europa - faktasider - 86 elementer og sider

Kart- og geografioppgaver - 47 sider med oppgaver og 47 fasiter 

Antikkens Hellas - 145 bilder og illustrasjoner

 

Tysk

Høyfrekvente ord - 100 ord 

 

Trafikkopplæring

Fareskilt 

Forbudsskilt

Markeringsskilt

Opplysningsskilt

Påbudssksilt

Serviceskilt

Trafikklys

Underskilt

Vegmerking

Vegvisningsskilt

Vegvisningssymboler

Vikeplikt- og forkjørsskilt